Điện thoại: (0643) 827406
Thư Viện Ảnh
Ảnh hoạt động trung tâm
Đoàn thanh niên
Lớp tập huấn
Hình ảnh sinh hoạt của các em tại TT
Tết trung thu 2015
Họp mặt đầu năm 2016
Hoạt động hè 2016
Trẻ đoàn tụ với gia đình
Hội nghị tổng kết năm 2016
Hoạt động trung tâm 2017
Phòng, chống Bạo lực học đường cho học sinh THCS
Tết Trung thu năm 2017
Hoạt động kỹ năng sống cho trẻ
Kỷ niệm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
Các đoàn đến thăm, giao lưu với Trung tâm