Điện thoại: (0643) 827406
Chức năng - Nhiệm vụ

CHỨC NĂNG


- Trung tâm Công tác Xã hội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, có chức năng tổ chức việc tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho đối tượng là trẻ mồ côi và cung cấp các dịch vụ vụ công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.


- Trung tâm Công tác Xã hội chịu sự quản lý nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan.


- Trung tâm Công tác Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản Kho bạc, Ngân hàng Nhà nước theo quy định.


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN


1. Về tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục cho đối tượng là trẻ mồ côi:


- Tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục cho đối tượng là trẻ mồ côi.


- Tổ chức học tập, giáo dục dạy văn hóa cho các đối tượng tại Trung tâm.


- Hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ em lớn tuổi tạo điều kiện giúp đỡ các em khi đến tuổi trưởng thành có công ăn việc làm, xây dựng gia đình có chỗ ăn ở tốt để hòa nhập cộng đồng xã hội.


- Tìm kiếm gia đình có đủ điều kiện nuôi dưỡng các cháu theo quy định của pháp luật.


2. Về thực hiện cung cấp dịch vụ công tác xã hội:


- Cung cấp các dịch vụ khẩn cấp gồm:


+ Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp, gồm: trẻ em bị bỏ rơi; nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động;

+ Đánh giá các nhu cầu của đối tượng; sàng lọc và phân loại đối tượng. Trường hợp cần thiết thì chuyển gửi đối tượng tới các cơ sở y tế, giáo dục, cơ quan công an, tư pháp hoặc các cơ quan, tổ chức phù hợp khác.

+ Bảo đảm sự an toàn và đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp của đối tượng, gồm nơi cư trú tạm thời, thức ăn hoặc quần áo, chi phí đi lại. Thời gian lưu trú tạm thời không quá 30 ngày, trường hợp cần thiết phải kéo dài thời gian chăm sóc tại Trung tâm phải có quyết định của thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của Trung tâm Công tác xã hội;

+ Cung cấp dịch vụ điều trị y tế ban đầu.


- Tham vấn, trị liệu rối nhiễu tâm lý, khủng hoảng tâm lý và phục hồi thể chất cho đối tượng.

- Tư vấn và trợ giúp đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức phù hợp khác để bảo vệ, trợ giúp đối tượng; tìm kiếm, sắp xếp các hình thức chăm sóc.

- Xây dựng kế hoạch can thiệp và trợ giúp đối tượng; giám sát và rà soát lại các hoạt động can thiệp, trợ giúp và điều chỉnh kế hoạch.

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối tượng rơi vào hoàn cảnh khó khăn và bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi.

- Hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng.

- Quản lý đối tượng được cung cấp dịch vụ công tác xã hội


- Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội và nâng cao năng lực, gồm:


+ Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội để giúp đối tượng phát triển khả năng tự giải quyết các vấn đề, bao gồm cả giáo dục kỹ năng làm cha mẹ cho những đối tượng có nhu cầu; đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em và người chưa thành niên.

+ Hợp tác với các cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác xã hội cho đội ngũ nhân viên, công tác viên công tác xã hội hoặc làm việc tại các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

+ Tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo cung cấp kiến thức, kỹ năng cho các nhóm đối tượng có nhu cầu;


- Phát triển cộng đồng:


+ Liên hệ với người dân, chính quyền các cấp trong việc xác định các vấn đề của cộng đồng để xây dựng chương trình, kế hoạch trợ giúp cộng đồng.

+ Đề xuất chính sách với các cơ quan có thẩm quyền.


3. Thực hiện nghiên cứu, khảo sát liên quan đến phúc lợi xã hội và an sinh xã hội (nếu có).


4. Được tổ chức huy động và tiếp nhận sự hỗ trợ tài chính, hiện vật của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài để thực hiện các hoạt động của trung tâm.


5. Được thực hiện các hoạt động dịch vụ có thu theo quy định của pháp luật.


6. Thực hiện quản lý tài chính, tài sản, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.


7. Tổ chức quản lý, bảo vệ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại Trung tâm.


8. Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao năng lực cho cán bộ, viên chức và nhân viên nghiệp vụ.


9. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo tháng, quy năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với UBND tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội theo quy định.


10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội giao

Hỗ trợ từ trung tâm

 

Điện thoại:
02543 827406

02543 736098

Hotline: 02543 829 839

Email:
ttctxhbariavungtau@gmail.com

 

Đơn vị liên kết
Fanpage facebook của trung tâm
Thống kê
Website được thiết kế & phát triển bởi