Điện thoại: (0643) 827406
Lịch sử hình thành

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

 

Ngày 10/01/1997 Trung tâm bảo trợ cô nhi khuyết tật Thị xã Bà rịa được thành lập theo Quyết định số 04Q Đ-UBTX của UBND Thị xã Bà rịa, Tỉnh Bà rịa Vũng tàu, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp và chịu sự quản lý trực thuộc UBND Thị xã Bà rịa, đồng thời chịu sự quản lý chuyên môn Sở Y Tế, Sở Giáo dục- Đào tạo, Sở Lao TBXH, UBBVCSTE Tỉnh Bà rịa Vũng Tàu, với chức năng thu nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và hướng nghiệp đối với trẻ mô côi và trẻ khuyết tật trong Thị xã Bà rịa. Trong quá trình hoạt động xét nhu cầu các em mô côi đang sống ở các địa phương Phường, xã ở các Huyện trong Tỉnh cần sự trợ giúp có nơi ăn ở sinh hoạt ổn định cuộc sống và đến trường như bao trẻ em khác từ đó Tỉnh có hướng chuyển giao đơn vị về Sở Lao động TBXH Tỉnh quản lý.

 

Năm 1999 thực hiện công văn số 3266/UB-TCCQ ngày 03/9/1999 của UBND Tỉnh Bà rịa Vũng Tàu tổ chức bàn giao Trung tâm bảo trợ cô nhi khuyết tật Thị xã Bà rịa sang cho Sở Lao động TBXH Tỉnh quản lý theo quyết định số 454QĐ.UB ngày 3/9/1999 thành lập Trung tâm bảo trợ cô nhi khuyết tật Tỉnh Bà rịa Vũng Tàu với chức năng thu nhận, chăm sóc và hướng nghiệp cho trẻ mô côi, trẻ khuyết tật trên địa bàn Tỉnh Bà rịa Vũng tàu để trở thành công dân có ích cho xã hội, Trung tâm hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

 

Xuất phát từ tình hình thực tế, từ nhu cầu cấp thiết của thực tiển, Quyết định 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt đề án nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020, tuy nhiên việc thành lập Trung tâm phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Nghị định 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ về các quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, trong tình hình kinh tế gặp khó khăn như hiện nay thì việc xây dựng một Trung Tâm mới là không phù hợp, do đó cần thiết phải có một đơn vị đủ điều kiện về vật chất, nhân sự để đáp ứng kịp thời trợ giúp cho các nhóm đối tượng kém may mắn, xuất phát từ những vấn đề nêu trên Trung tâm bảo trợ cô nhi khuyết tật Tỉnh được UBND Tỉnh Quyết định đổi tên Trung tâm bảo trợ cô nhi khuyết tật thành Trung Tâm công tác xã hội Tỉnh BRVT theo QĐ số 2103/QĐ-UBND ngày 02/10/2014.

 

Trung tâm công tác xã hội Tỉnh là đơn vị trực thuộc Sở Lao Động TBXH Tỉnh có chức năng tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục cho đối tượng trẻ mô côi và thực hiện công tác xã hội trên địa bàn Tỉnh Bà rịa Vũng tàu.

 

Việc phát triển nghề công tác xã hội là vấn đề cấp bách, xét về hệ thống lâu dài, không chỉ tạo sự phát triển bền vũng mà còn góp phần đáng kể cho việc giảm tải ngân sách nhà nước trong vấn đề an sinh, giúp và nâng cao năng lực của con người trong giải quyết vấn đề, đương đầu với các khó khăn và khắc phục các khó khăn một cách hiệu quả. Nói chung là tạo điều kiện thuận lợi hòa nhập cộng đồng cho những người bị cách ly khỏi xã hội, bị gia đình xua đuổi, ngược đãi, bị tước đoạt tài sản, dễ bị tổn thương đang trong nguy hiểm.

 

Công tác xã hội đối với Trung tâm đây là công việc mới nên trong quá trình đi vào thực tế sẽ gặp nhiều khó khăn, mong sự trợ giúp của các đơn vị từ Tỉnh đến các Huyện, Thành phố, Phường xã, các tổ chức đoàn thể, các cá nhân, các mạnh thường quân để Trung tâm thực hiện lĩnh vực công tác xã hội, giúp đối tượng yếu thế không bị tổn thương cả vất chất lẫn tinh thần.

 

QUYẾT ĐỊNH ĐỔI TÊN TRUNG TÂM BẢO TRỢ CÔ NHI - KHUYẾT TẬT THÀNH TT CÔNG TÁC XÃ HỘI TỈNH BR-VT

Hỗ trợ từ trung tâm

 

Điện thoại:
02543 827406

02543 736098

Hotline: 02543 829 839

Email:
ttctxhbariavungtau@gmail.com

 

Đơn vị liên kết
Fanpage facebook của trung tâm
Thống kê
Website được thiết kế & phát triển bởi