Điện thoại: (0643) 827406
Văn bản trong tỉnh
STTTên văn bảnTập tin
1 Bộ thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 3629/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Giảm nghèo, lĩnh vực Trẻ em thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Ngày cập nhật: 28/5/2018 9:32 AM
2 Quyết định số 3629/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Giảm nghèo, lĩnh vực Trẻ em thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Ngày cập nhật: 28/5/2018 9:31 AM
3 Quyết định số 1088/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật: 21/5/2018 16:25 PM
4 Quyết định số 1088/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật: 21/5/2018 16:25 PM
5 Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 về việc phê duyệt kế hoạch triển khai đề án phát triển nghề Công tác xã hội giai đoạn 2017-2020.
Ngày cập nhật: 4/1/2018 8:14 AM
6 Quyết định 16/2016/QĐ-UBND ban hành quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Ngày cập nhật: 29/12/2017 9:28 AM
7 Quyết định số 3399/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày cập nhật: 29/12/2017 9:23 AM
8 Nghị quyết 71/2016/NQ-HĐND phê duyệt đề án điều trị nghiện ma túy tự nguyện không thu phí tại cơ sở tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy tỉnh
Ngày cập nhật: 29/12/2017 9:20 AM
9 Nghị quyết 72/2016/NQ-HĐND quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ cận nghèo chuẩn Quốc gia và hộ nghèo chuẩn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngày cập nhật: 29/12/2017 9:18 AM
10 Nghị quyết 72/2016/NQ-HĐND quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ cận nghèo chuẩn Quốc gia và hộ nghèo chuẩn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngày cập nhật: 29/12/2017 9:18 AM
11 Nghị quyết Số 45/2017/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020
Ngày cập nhật: 29/12/2017 9:10 AM
12 Nghị quyết Số 45/2017/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020
Ngày cập nhật: 29/12/2017 9:10 AM
13 Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 phê duyệt Đề án Giảm nghèo bền vững tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Ngày cập nhật: 27/12/2017 16:31 PM
14 Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày cập nhật: 27/12/2017 16:26 PM
15 Số: 47/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020
Ngày cập nhật: 22/12/2017 15:32 PM
16 Thông báo: Xét tuyển viên chức năm 2017 của TT Công tác xã hội
Ngày cập nhật: 16/11/2017 14:34 PM
17 Nghị Quyết Số 46/NQ-HĐND - Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh BRVT giai đoạn 2016-2020
Ngày cập nhật: 27/3/2017 15:58 PM
18 QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành chính sách phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh BRVT
Ngày cập nhật: 27/3/2017 10:43 AM
19 QUYẾT ĐỊNH SỐ 260/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án phát triển nghề Công tác xã hội giai đoạn 2010-2020
Ngày cập nhật: 27/3/2017 10:20 AM
20 QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2015/QĐ-UBND - Về việc tập trung, nuôi dưỡng các đối tượng là người lang thang, người xin ăn trên địa bàn tỉnh BRVT
Ngày cập nhật: 27/3/2017 10:16 AM
21 QUYẾT ĐỊNH - Về việc phê duyệt kế hoạch tuyển chọn, bố trí, sử dụng và đào tạo, bồi dưỡng cộng tác viên công tác xã hội, xã, phường, thị trấn
Ngày cập nhật: 23/2/2017 15:42 PM
 
Hỗ trợ từ trung tâm

 

Điện thoại:
02543 827406

02543 736098

Hotline: 02543 829 839

Email:
ttctxhbariavungtau@gmail.com

 

Đơn vị liên kết
Fanpage facebook của trung tâm
Thống kê
Website được thiết kế & phát triển bởi