Điện thoại: (0643) 827406
Văn bản trung ương
STTTên văn bảnTập tin
1 Thông tư số 09/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2018 Hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
Ngày cập nhật: 8/11/2018 15:4 PM
2 Nghị định số 145/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021
Ngày cập nhật: 8/11/2018 14:34 PM
3 Quyết định số 847/QĐ-LĐTBXH ngày 09/6/2017 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày cập nhật: 2/5/2018 10:26 AM
4 Quyết định số 1593/QĐ-LĐTBXH Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ về lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (1)
Ngày cập nhật: 2/5/2018 10:22 AM
5 Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội
Ngày cập nhật: 9/1/2018 16:25 PM
6 Nghị định quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động; giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.
Ngày cập nhật: 4/1/2018 8:3 AM
7 Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020
Ngày cập nhật: 3/1/2018 16:14 PM
8 Nghị định số 06/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi
Ngày cập nhật: 29/12/2017 8:54 AM
9 Quyết định số 2324/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ “Ban hành kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020
Ngày cập nhật: 27/12/2017 16:50 PM
10 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
Ngày cập nhật: 27/12/2017 16:47 PM
11 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
Ngày cập nhật: 27/12/2017 16:44 PM
12 Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo
Ngày cập nhật: 27/12/2017 16:42 PM
13 Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn
Ngày cập nhật: 27/12/2017 16:37 PM
14 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
Ngày cập nhật: 27/12/2017 16:14 PM
15 Quyết định số 167/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ Về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở
Ngày cập nhật: 27/12/2017 16:15 PM
16 Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg Về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 – 2020
Ngày cập nhật: 27/12/2017 16:15 PM
17 Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg Về Tín dụng đối với hộ cận nghèo
Ngày cập nhật: 27/12/2017 16:15 PM
18 Nghị định 56/2017/NĐ-CP, Quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em
Ngày cập nhật: 29/6/2017 10:45 AM
19 Luật Trẻ em, Luật số 102/2016/QH13
Ngày cập nhật: 29/6/2017 10:43 AM
20 Thông tư liên tịch số 11/2011/TTLT/BTC-BLĐTBXH - Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020.
Ngày cập nhật: 28/3/2017 8:12 AM
21 Quyết định 647/QĐ-TTg - Phê duyệt Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013 - 2020
Ngày cập nhật: 28/3/2017 8:8 AM
22 NGHỊ ĐỊNH Số: 221/2013/NĐ-CP - QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC
Ngày cập nhật: 27/3/2017 14:14 PM
23 Luật Lao động
Ngày cập nhật: 27/3/2017 14:10 PM
24 LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Ngày cập nhật: 27/3/2017 13:47 PM
25 NGHỊ ĐỊNH Số 28/2012/NĐ-CP - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật
Ngày cập nhật: 27/3/2017 13:44 PM
26 THÔNG TƯ 07/2013/TT-BLĐTBXH - QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CỘNG TÁC VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
Ngày cập nhật: 27/3/2017 10:47 AM
27 QUYẾT ĐỊNH SỐ 59/2015/QĐ-TTg Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
Ngày cập nhật: 27/3/2017 10:25 AM
28 THÔNG TƯ - Quy định về tiêu chuẩn đạo đức, nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội
Ngày cập nhật: 27/2/2017 15:59 PM
29 LUẬT - PHÒNG, CHỐNG NHIỄM VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS)
Ngày cập nhật: 6/1/2017 9:6 AM
30 LUẬT - PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
Ngày cập nhật: 6/1/2017 9:6 AM
31 LUẬT - NGƯỜI CAO TUỔI
Ngày cập nhật: 6/1/2017 9:5 AM
32 LUẬT - Hôn nhân và gia đình
Ngày cập nhật: 6/1/2017 9:5 AM
33 NGHỊ ĐỊNH - Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật: 5/1/2017 21:2 PM
34 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH - Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật: 5/1/2017 21:0 PM
35 LUẬT - Nuôi con nuôi
Ngày cập nhật: 5/1/2017 21:0 PM
36 NGHỊ ĐỊNH - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi
Ngày cập nhật: 5/1/2017 20:59 PM
37 NGHỊ ĐỊNH - Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Ngày cập nhật: 5/1/2017 20:50 PM
38 NGHỊ ĐỊNH - Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021
Ngày cập nhật: 5/1/2017 20:46 PM
39 Các mẫu biểu BTXH 2015
Ngày cập nhật: 5/1/2017 20:35 PM
40 Quyết định ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các bài thuốc, phương pháp y học trong điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy giai đoạn 2012-2015"
Ngày cập nhật: 5/1/2017 20:35 PM
 
Hỗ trợ từ trung tâm

 

Điện thoại:
02543 827406

02543 736098

Hotline: 02543 829 839

Email:
ttctxhbariavungtau@gmail.com

 

Đơn vị liên kết
Fanpage facebook của trung tâm
Thống kê
Website được thiết kế & phát triển bởi