Điện thoại: (0643) 827406
Văn bản trung ương
STTTên văn bảnTập tin
1 Nghị định 56/2017/NĐ-CP, Quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em
Ngày cập nhật: 29/6/2017 10:45 AM
2 Luật Trẻ em, Luật số 102/2016/QH13
Ngày cập nhật: 29/6/2017 10:43 AM
3 Thông tư liên tịch số 11/2011/TTLT/BTC-BLĐTBXH - Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020.
Ngày cập nhật: 28/3/2017 8:12 AM
4 Quyết định 647/QĐ-TTg - Phê duyệt Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013 - 2020
Ngày cập nhật: 28/3/2017 8:8 AM
5 NGHỊ ĐỊNH Số: 221/2013/NĐ-CP - QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC
Ngày cập nhật: 27/3/2017 14:14 PM
6 Luật Lao động
Ngày cập nhật: 27/3/2017 14:10 PM
7 LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Ngày cập nhật: 27/3/2017 13:47 PM
8 NGHỊ ĐỊNH Số 28/2012/NĐ-CP - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật
Ngày cập nhật: 27/3/2017 13:44 PM
9 THÔNG TƯ 07/2013/TT-BLĐTBXH - QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CỘNG TÁC VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
Ngày cập nhật: 27/3/2017 10:47 AM
10 QUYẾT ĐỊNH SỐ 59/2015/QĐ-TTg Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
Ngày cập nhật: 27/3/2017 10:25 AM
11 THÔNG TƯ - Quy định về tiêu chuẩn đạo đức, nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội
Ngày cập nhật: 27/2/2017 15:59 PM
12 LUẬT - PHÒNG, CHỐNG NHIỄM VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS)
Ngày cập nhật: 6/1/2017 9:6 AM
13 LUẬT - PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
Ngày cập nhật: 6/1/2017 9:6 AM
14 LUẬT - NGƯỜI CAO TUỔI
Ngày cập nhật: 6/1/2017 9:5 AM
15 LUẬT - Hôn nhân và gia đình
Ngày cập nhật: 6/1/2017 9:5 AM
16 NGHỊ ĐỊNH - Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật: 5/1/2017 21:2 PM
17 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH - Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật: 5/1/2017 21:0 PM
18 LUẬT - Nuôi con nuôi
Ngày cập nhật: 5/1/2017 21:0 PM
19 NGHỊ ĐỊNH - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi
Ngày cập nhật: 5/1/2017 20:59 PM
20 NGHỊ ĐỊNH - Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Ngày cập nhật: 5/1/2017 20:50 PM
21 NGHỊ ĐỊNH - Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021
Ngày cập nhật: 5/1/2017 20:46 PM
22 Các mẫu biểu BTXH 2015
Ngày cập nhật: 5/1/2017 20:35 PM
23 Quyết định ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các bài thuốc, phương pháp y học trong điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy giai đoạn 2012-2015"
Ngày cập nhật: 5/1/2017 20:35 PM
24 Thông tư quy định về bình đẳng giới trong trợ giúp pháp lý
Ngày cập nhật: 5/1/2017 20:35 PM
25 Quyết định ban hành Quy chế thăm hỏi, cứu trợ đối tượng gặp khó khăn do hậu quả của thiên tai, thảm họa
Ngày cập nhật: 5/1/2017 20:35 PM
26 NGHỊ ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 04 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI
Ngày cập nhật: 5/1/2017 20:36 PM
27 Nghị định về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật: 5/1/2017 20:36 PM
28 Nghị đinh quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Ngày cập nhật: 5/1/2017 20:36 PM
29 Thông tư hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi tại các cơ sở y tế công lập
Ngày cập nhật: 5/1/2017 20:36 PM
 
Hỗ trợ từ trung tâm

 

Điện thoại:
02543 827406

02543 736098

Hotline: 02543 829 839

Email:
ttctxhbariavungtau@gmail.com

 

Đơn vị liên kết
Fanpage facebook của trung tâm
Thống kê
Website được thiết kế & phát triển bởi