Điện thoại: (0643) 827406
Văn bản trung ương
STTTên văn bảnTập tin
1 NGHỊ ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 04 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI
Ngày cập nhật: 5/1/2017 20:36 PM
2 Nghị định về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật: 5/1/2017 20:36 PM
3 Nghị đinh quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Ngày cập nhật: 5/1/2017 20:36 PM
4 Thông tư hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi tại các cơ sở y tế công lập
Ngày cập nhật: 5/1/2017 20:36 PM
 
Hỗ trợ từ trung tâm

 

Điện thoại:
02543 827406

02543 736098

Hotline: 02543 829 839

Email:
ttctxhbariavungtau@gmail.com

 

Đơn vị liên kết
Fanpage facebook của trung tâm
Thống kê
Website được thiết kế & phát triển bởi